L’easy

L’easy er mest kjent for utleie og salg av forbrukerelektronikk som mobiltelefoner, TV, datamaskiner og hvitevarer, men de tilbyr også usikret forbrukslån som kan brukes på det man ønsker.

L’easy er et dansk selskap, etablert midt på åttitallet, men har senere ekspandert til Sverige, og i 2001 introduserte firmaet seg på det norske markedet. I 2006 overtok L’easy Thorn i både Norge og Sverige. De to firmaene har blitt videreført som adskilte merkevarer, og i Norge tilbyr begge usikret forbrukslån og finansiering, men med noe ulik profil og forskjell i lånebetingelser. Når du låner penger gjennom L’easy er det dog i praksis Thorn Finans AS som er din motpart i låneavtalen og selskapet du faktisk låner penger av, men i praksis forholder du som kunde deg bare til L’easy.

Fordeler med forbrukslån hos L’easy

L’easy har åpningstid fra mandag til fredag. Søknadsskjemaet er svært enkelt og raskt å fylle ut, med bare fem felter totalt.

Det garanteres et svar på lånesøknaden din innen for tre timer, hvis du søker innenfor L’easy sin ramme.

L’easy tilbyr lån på helt ned til 5.000kr., men sjekk lånekostnadene nøye. Lån på et slikt lavt beløp, kan fort vise seg å ha en svært høy effektiv rente.

Ulemper med forbrukslån hos L’easy

L’easy tilbyr bare lån opp til 50.000kr. hvilket er blant de laveste tilbudte lånebeløpene i bransjen. I tillegg trenger de opp til seks dager på seg, fra du har signert låneavtalen, til lånebeløpet vil bli utbetalt til din bankkonto, i motsetning til de fleste andre banker, som tilbyr utbetaling samme dag, eller senest neste virkedag.

I motsetning til de fleste andre tilbydere av usikret forbrukslån i Norge, er L’easy ikke spesielt åpne om betingelsene på lånet deres. De har riktignok en form for lånekalkulator på nettsidene sine, der du kan velge lånebeløp og ønsket løpetid og få et estimat på hvor mye det månedlige avdraget vil være. Men siden den nominelle renten du vil bli tilbudt, i stor grad avhenger av din årsinntekt og din økonomiske situasjon ellers, er størrelsen på det månedlige avdraget uansett bare veiledende. L’easy oppgir ikke hva etableringskostnaden på lånet er, eller hvor høyt termingebyret er. De oppgir dog at effektiv rente vil ligge på mellom 14,59% og astronomiske 75,21%, hvilket indikerer at både opprettelsesgebyret for lånet og termingebyret er skyhøyt, og langt dyrere enn det som er standard i bransjen.

Krav for å få forbrukslån gjennom L’easy

Du må være fylt 20 år før du kan få lån gjennom L’easy. Det er ikke et krav at du har norsk pass, men du må ha vært folkeregistrert som bosatt i Norge, og liknet til Norge sammenhengende de siste to årene før du søker om lån.

Det stilles ikke krav om noen minimum årsinntekt for å kunne få innvilget et lån, men det kreves at du har en form for inntekt. Hvor stor denne må være, vil bli sett opp mot beløpet du ønsker å låne. Det er ikke bare vanlig lønnsinntekt som vil inngå i beregningen av din årsinntekt, andre former for inntekt, som trygd fra NAV og stipend fra Statens Lånekasse vil også telle som inntekt.

Som hos de aller fleste andre finansinstitusjoner i Norge, er en eller flere betalingsanmerkninger ensbetydende med at din lånesøknad vil bli avslått.

Navigation